POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawartość sklepu internetowego http://nailartistspolska.pl/ nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/ służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

Do zakupów w sklepie internetowym http://nailartistspolska.pl/ upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego http://nailartistspolska.pl/

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

Przyjęcie przez sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/ każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

Nail Artists Polska nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Nail Artists Polska jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

Sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

Nail Artists Polska zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://nailartistspolska.pl/ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), w euro (€) bądź dolarach ($) dla osób dokonujących zakupu z poza terenu Polski.

Wszystkie zamówienia wewnątrzwspólnotowe realizowane na firmę z NIP-em unijnym są w stawce VAT 0%. Nail Artists Polskazastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Nail Artists Polska zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą.

Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem realizacji zamówienia.

Sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/ wystawia dokument sprzedaży  - (faktura VAT, rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Nail Artists Polska do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://nailartistspolska.pl/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Nail Artists Polska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy http://nailartistspolska.pl/

 

 DANE OSOBOWE

Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.

 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej.

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI:

Zamówienia realizujemy po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze. Przyjmujemy również wpłaty dokonane przelewem bankowym na nasze konto.

Przelew na konto nasze dane do płatności:

Numer rachunku : 

Nail Artists Polska
Paulina Pastuszak
ul. Piotrowicka 17
40-722 Katowice

BZ WBK:
12 1090 2590 0000 0001 3413 6134

Konto walutowe w euro:
PL 09 1090 2590 0000 0001 3413 6382
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.

Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

 

RABATY

 

Nail Artists Polska zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji systemu rabatowego bez podania przyczyn i odrębnego informowania klientów o wprowadzonych zmianach.

Aktualny system rabatowy znajduje się w regulaminie sklepu, w części RABATY.

Jeśli nie zgadzasz się z aktualnym systemem rabatowym, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy 

 


CENY WYSYŁKI

 

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych.

Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską UPS (dotyczy zamówień krajowych) oraz Pocztę Polską SA (dotyczy przesyłek za granicę).

Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firmy kurierskiej UPS oraz Poczty Polskiej S.A.

W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Nail Artists Polska zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.

Nail Artists Polska zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

  

ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.

Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

Sklep internetowy prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów.

 Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Nail Artists Polska na prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

  

REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora lub poczty i potwierdzonego przez niego.

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta lub dystrybutora.

 

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

  

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach

http://nailartistspolska.pl/ chronione są prawami autorskimi.

Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Nail Artists Polska oraz Nail Artists bez wiedzy autora jest zakazane. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez http://nailartistspolska.pl/l tylko w celach informacyjnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nail Artists Polska zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

 - przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

 - realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

 Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Nail Artists Polska.

 Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Nail Artists Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.